HP Prime Forum

Full Version: Regionale workshops met HP Prime in Nederland
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
http://www.hpprime.de/nl/id/74

Zoals u waarschijnlijk al merkt is de HP Prime bezig met een opmars binnen het Nederlandse onderwijs.

Wilt u ook eens geheel vrijblijvend kennismaken met deze nieuwe, krachtige grafische rekenmachine en zelf ondervinden wat deze voor uw leerlingen kan betekenen? Werk op een natuurlijke manier met een touchscreen; teken een functie op het scherm met de vinger, verschuif functies op het scherm en zie het effect op het functievoorschrift en meer.

Kom zelf kennismaken tijdens 1 van onze regionale workshops. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd en u mag het model dat u tijdens de workshop gebruikt mee naar huis nemen!

Geef u snel op, plaatsen zijn beperkt!
Reference URL's