Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Examen mode op HP Prime
16-12-2016, 10:34 AM
Post: #1
Examen mode op HP Prime
A very nice report on the HP Prime exam mode (in Dutch) from one of the schools on Prime in The Netherlands:

Quote:Examenstand moeilijk (voor surveillanten)? Niet met de HP Prime!

Sinds de introductie van de grafische rekenmachine in het voorgezet onderwijs, werd op CSG Bogerman Sneek gewerkt met een van de twee grootste merken die in Nederland verkrijgbaar zijn. Verscheidene omstandigheden hebben ertoe geleid dat de vakgroep wiskunde van deze school vorig jaar diverse grafische rekenmachines tegen het licht heeft gehouden. De hoofdvraag was: hoe wordt de examenstand op de diverse grafische rekenmachines ingericht?

Op Bogerman willen wij leerlingen tijdens schoolexamens al laten wennen aan de examenstand op de grafische rekenmachine. Maar tijdens de toetsweken worden vaak gelijktijdig in diverse ruimten wiskundetoetsen afgenomen, waarbij de surveillanten niet noodzakelijk kennis hebben van de grafische rekenmachine. Hoe eenvoudig we de instructie ook maakten, de niet-wiskundedocenten werden vaak bijzonder zenuwachtig als ze de machines moeten controleren. Is er een machine waarbij dat beter kan?

Met het vergelijken van de drie grafische rekenmachines, bleek dat de HP Prime naast de examenstand op zo veel terreinen beter scoorde dan zijn concurrenten, dat ervoor gekozen is om overstapstrubbelingen voor lief te nemen en vanaf dit jaar in klas 4 deze machine te gaan gebruiken. Kort geleden hebben we de eerste toetsweek gehad waarbij de Prime in de examenstand moest staan. Na afloop zijn diverse surveillanten bij de vakgroep wiskunde langsgekomen om te melden dat het controleren van de examenstand bij de HP Prime geruststellend eenvoudig is, eenvoudiger dan bij de andere grafische rekenmachines.

Hoe gaat de vakgroep wiskunde van CSG Bogerman om met de examenstand van de HP Prime?
1) De vakgroep configureert een examenstand en geeft deze door aan de leerlingen. Dat kan al of niet draadloos en is een fluitje van een cent! Op CSG Bogerman is een examenstand geconfigureerd, waarbij (onder andere) na het inschakelen er geen zaken (spiekbrieven) meer kunnen worden toegevoegd en eerder opgeslagen zaken niet meer geraadpleegd kunnen worden.
2) Op de Prime zitten drie verschillend gekleurde lampjes. Elke andere configuratie van de examenstand geeft de lampjes een uniek patroon van knipperen. Maar, omdat de leerlingen op Bogerman de configuratie van de docent hebben gekregen, branden op alle machines de lampjes in hetzelfde patroon. Een surveillant ziet in een oogopslag of de goede examenstand is ingeschakeld. (Terzijde: Indien een leerling een andere configuratie onder dezelfde naam opslaat, zal de machine toch een ander knipperend patroon laten zien.)
3) Vóór het betreden van de toetsruimte zet de leerling de machine al in de examenstand, want er kan immers toch niets meer worden opgeslagen. De surveillant hoeft bij de deur dus alleen maar te controleren of de lampjes goed knipperen. Gedurende de toets wordt gecontroleerd of de lampjes blijven knipperen/branden. (Er is nog een surveillant bij het betreden van de toetsruimte nodig, omdat voor de enkele andere machines die nog in omloop zijn gecontroleerd moet worden of de examenstand is uitgeschakeld. Dat is niet moeilijk, maar vereist wel deze extra controlehandeling.)
4) Wat bijzonder handig is: De examenstand wordt op de HP Prime na een bepaalde tijdsduur vanzelf uitgeschakeld! Op CSG Bogerman hebben de leerlingen de examenstand standaard op 5 uren staan. (Een andere tijdsduur geeft overigens geen ander knipperend patroon.)
5) De vakgroep natuurkunde van CSG Bogerman is de HP Prime ook aan het bestuderen. Het is zeer goed mogelijk om een configuratie van de examenstand te maken, zodat de grafische rekenmachine ook bij de schoolexamens natuurkunde kan worden toegestaan. En wie weet, volgt daarna de vakgroep Economie. En wie weet, komt er landelijk een vervolg…

Bent u geïnteresseerd geraakt? Dan raad ik u aan om hetzelfde te doen als wat de vakgroep op CSG Bogerman heeft gedaan: nodig de diverse aanbieders van de grafische rekenmachines (weer eens een keer) uit voor een demonstratie op school!

Bob Pruiksma
docent en vakgroepvoorzitter wiskunde
CSG Bogerman Sneek

http://www.bogerman.nl
PPruiksma AT csgbogerman.nl


Attached File(s)
.pdf  Bob Pruiksma Examenstand HP Prime.pdf (Size: 334.12 KB / Downloads: 0)
Visit this user's website Find all posts by this user
Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)